Geschiedenis

Double Sound is een interkerkelijk amateur-gezelschap, dat vrijmoedig wil zingen over het Evangelie, Gods blijde en reddende boodschap voor alle mensen. Ze heeft zich sinds haar oprichting in 1970 weten te ontwikkelen tot een kwalitatief hoogstaande groep, die moderne kerk- en gospelmuziek hoog op de 'toon'ladder heeft staan. Double Sound is meer dan een enthousiast koor.

Double Sound is opgericht op 17 november 1970 bij Koninklijk besluit als een interkerkelijke zang & muziekgroep. De gemeente waar de oprichting plaatsvond heette toen nog Dubbeldam. Vandaar de naam 'Double'. De toevoeging 'Sound' komt van de begeleidende muziekgroep.

Dirigenten

De groep enthousiaste leden die Double Sound waren gestart wisten Double Sound in korte tijd uit te breiden tot een grote zang- & muziekgroep met blazers, strijkers en een ritmesectie. In totaal waren er ca. 60 leden die onder leiding van Joop Groesbeek vele optredens hebben mogen verzorgen.

In 1983 was er een flinke gedaantewisseling. Er kwam een nieuwe dirigent, Bob Kagenaar, en de begeleiding werd ingekrompen naar 2 dwarsfluiten en een piano. De nieuwe dirigent bracht ook nieuwe repertoire mee en er werd meer moderne kerkmuziek gezongen en ook Engelstalige werken. Het ledental daalde naar ca. 45 leden. 17 jaar is Bob Kagenaar onze dirigent geweest en vele optredens en repetities heeft hij Double Sound op zijn eigen wijze vorm gegeven.

Daarna kwam Ernst-Jan Huising op de bok. Een vrolijke jonge dirigent uit de Hoekse Waard, die met zijn humor ons wist te motiveren. Er kwam langzaam weer ander repertoire en de begeleiding werd uitgebreid met drums en later ook met een bassist. Ook was er een wissel van pianist. Het ledental schommelde rond de 35.

Na 6 jaar, in 2006, maakte Ernst-Jan plaats voor Zuri Ramírez Velasco. Een dirigente uit Mexico die in Nederland op het conservatorium haar opleiding wilde afmaken. Ze heeft haar Master orkest- en koordirectie afgerond. Eigenlijk zou ze maar voor 3 jaar hier blijven. Maar ze is nog steeds onze dirigente en ondertussen ook Nederlands Staatsburger.
Zuri heeft Double Sound op het vocale vlak op een hoger niveau gebracht. Elke repetitie begint met zangoefeningen. Of we dat nu leuk vinden of niet. We moesten in het begin wennen aan haar wat strakkere manier van leiding geven. Maar het heeft Double Sound veel goeds gebracht. Onze verstaanbaarheid en de verhouding tussen koor en muziekgroep wordt steeds geroemd.

Zuri heeft op 1 december afscheid genomen van Double Sound. 

© Double Sound 2018 - Design: Ad Bijl in coörporation with A4joomla