TitelAlive
HerkomstConcert Double Sound 2014
TekstLet the children sing a song of liberation.
The God of our salvation set us free.
Death where is thy sting? The curse of sin is broken;
The empty tomb stands open. Come and see.

He's alive, alive, alive. Hallelujah, alive. Praise and glory to the Lamb.
Alive, alive, alive. Hallelujah. Alive forever. Amen.

Let my heart sing out, for Christ, the One and only,
So powerful and holy, rescued me.
Death won't hurt me now because He has redeemed me.
No grave will ever keep me from my King.

I'm alive, alive, alive. Hallelujah, alive. Praise and glory to the Lamb.
Alive, alive, alive. Hallelujah. Alive forever Amen.
Alive, alive, alive. Hallelujah, alive. Praise and glory to the Lamb.
Alive, alive, alive. Hallelujah. Alive forever Amen.

Worthy is the Lamb, worthy of our praise.
Worthy is the One who has overcome the grave.
Let the people dance; let the people sing. Worthy is the mighty King.

Alive, alive, alive. Hallelujah, alive. Praise and glory to the Lamb.
Alive, alive, alive. Hallelujah. Alive forever Amen. Alive forever Amen.

You are worthy. Amen.
GenreGospel - Engelstalig
TempoSnel
CategoriePasen
BeschrijvingLied heeft een mooie opbouw en canon-achtig einde
VertalingLaat de kinderen een lied van overwinning zingen.
De God van ons heil maakte ons vrij.
Dood, waar uw prikkel? De vloek van de zonden is gebroken.
Het lege graf staat open. Kom en zie.

Hij leeft, halleluja, Hij leeft, lof en eer aan het Lam.
Hij leeft, halleluja, Hij leeft voor altijd, amen

Laat mij hart het uitzingen voor Christus de enige waarachtige.
Zo krachtig en heilig, Hij redde mij.
De dood kan mij geen kwaad meer doen want Hij kocht mij vrij.
Geen graf kan mij ooit nog weghouden van mijn Koning

Ik leef, halleluja, ik leef, lof en eer aan het Lam.
Ik leef, halleluja, ik mag voor altijd leven, amen

Waardig is het Lam, waardig onze lof en eer.
Waardig is Hij die het graf overwonnen heeft.
Laten de mensen dansen, laat de mensen zingen. Waardig is de machtige Koning.

U bent waardig, Amen!!!
© Double Sound 2018 - Design: Ad Bijl in coörporation with A4joomla