TitelBring a torch
HerkomstLive opnamen - Kerkdienst Gorinchem 2015
TekstBring a torch, Jeanette, Isabella! Bring a torch, to the cradle, run!
Light the way so the children may see him; Jesus Christ, our Lord is sleeping:
Ah! Ah! Beautiful is the baby! Ah! Ah! Beautiful is the child!

Bring a song, Jeannette, Isabella! Bring a song of worship, come!
Host of heaven choirs of angels fill the sky with joyfull praises,
Gloria, gloria in exelsis deo! Gloria, gloria et in terra pax.

Bring the shepherds Jeanette, Isabella! Bring the shepherds to Bethlehem come.
Shepherds come, they are longing, longing to worship Jesus,
Aleluia, Christ is born, aleluia, Christ is born!
Bring your heart, Jeannette, Isabella!
Bring your heart to the Lord of Love!
Gold, myrrh and frankincence are precious on earth, but heavens gift
is Jesus, born in a lowly stable, Jesus, born unto us a King!
Bring a torch, bring a torch!
GenreGospel - Engelstalig
TempoA Capella
CategorieKerst
BeschrijvingGlorialied n.a.v. geboorte van Jezus
VertalingBreng een fakkel mee, Jeanette, Isabella! Breng vuur mee en ren naar de wieg!
Verlicht de weg zodat de kinderen Hem kunnen zien;
Jezus Christus, onze Heer slaapt: Mooi is de baby! Mooi is het kind!

Breng een lied, Jeannette, Isabella! Zing een lied van aanbidding, kom!
Hemelse koren van engelen vullen de hemel met vreugdevolle lof,
Gloria, gloria in Exelsis Deo! Gloria, gloria vrede voor iedereen.

Laat de herders komen Jeanette, Isabella! Laat de herders naar Bethlehem komen.
De herders komen en ze verlangen Jezus te aanbidden,
Halleluja, Christus is geboren, halleluja, Christus is geboren!
Breng je hart, Jeannette, Isabella!
Breng je hart naar de Heer van Liefde!
Goud, mirre en wierook zijn kostbaar op aarde, maar gift van de hemel
Jezus is geboren in een nederige stal. Jezus is voor ons geboren als Koning!
Neem een fakkel mee, neem het vuur mee!
© Double Sound 2018 - Design: Ad Bijl in coörporation with A4joomla