TitelBy this they will know
HerkomstConcert Double Sound 2014
TekstSolo:
If we only love the lovely and those we call our own.
Or if we give expecting something in return.
If our mercy has a limit, if our reach has and end.
If our favour must always be earned
What makes us difference in the world eyes?
Where is the proof that we belong to Christ?

Refrein:
By this they will know who Jesus is.
By this they will know that we are his.
As we give of ourselves as He gave Himself for us.
By this they will know Him
They'll know Jesus by our love.

Solo:
Love is never selfish it never wants its way,
and it never can remember debts unpaid
It is full of compassion and humility.
This is the love that we gave.
That makes us different in the world's eyes.
That is the proof that we belong to Christ

Refrein
GenreGospel - Engelstalig
TempoLangzaam
CategorieAlgemeen
BeschrijvingEen lied dat oproept tot nadenken over de manier van liefhebben van je naaste
VertalingSolo:
Als we alleen houden van mensen die ons lief en dierbaar zijn,
Of als we geven en verwachten er iets voor terug te krijgen.
als onze barmhartigheid een limiet heeft,
als onze handreiking een einde heeft,
als onze gunst altijd verdiend moet worden..
Wat maakt ons anders in de ogen van de wereld?
Waar is het bewijs dat we Jezus toebehoren?

Refrein:
Hierdoor zullen zij weten wie Jezus is.
Hierdoor zullen zij weten dat wij Hem toebehoren.
Als we van onszelf geven zoals Hij Zichzelf gegeven heeft voor ons?
Hierdoor zullen zij Hem kennen,
zij zullen Jezus kennen door onze liefde.

Solo:
Liefde is nooit egoistisch, zij wil nooit haar zin hebben.
En zij herinnert zich geen onbetaalde schulden.
Liefde is vol mededogen en bescheidenheid.
Dit is de liefde waar wij aanspraak op maken.
Dat maakt ons anders in de ogen van de wereld.
Dat is het bewijs dat wij Jezus toebehoren.

Refrein
© Double Sound 2018 - Design: Ad Bijl in coörporation with A4joomla