TitelChild in the manger
HerkomstLive opnamen - Kerkdienst Gorinchem 2015
TekstChild in the manger, infant of Mary, outcast and stranger, Lord of all.
Holy Child of highest Heaven, yet on Him our sins will fall.
Alleluia! Alleluia! Alleluia, Christ the Lord.
Holy Child of highest Heaven, Alleluia, Christ the Lord.

Prophets foretold Him, infant of Wonder, angels have sung His praise above.
Hear them fill the earth with music, God has come in peace and love.

Alleluia! Alleluia! Alleluia, Christ the Lord.
Hear them fill the earth with music, Alleluia, Christ the Lord.

Alleluia! Alleluia! Alleluia, Christ the Lord.
Hear them fill the earth with music, Alleluia, Christ the Lord.
Alleluia! Alleluia! Alleluia, Christ the Lord.
Hear them fill the earth with music,
Alleluia! Alleluia! Alleluia, Christ the Lord.
He is the Lord! He is the Lord! Christ is the Lord!
GenreGospel - Engelstalig
TempoLangzaam
CategorieKerst
BeschrijvingAfwisselend rustig en krachtig lied n.a.v. de geboorte van Jezus
VertalingKind in de kribbe, kind van Maria, verstoten en vreemdeling, Heer van iedereen.
Heilig kind van de hoogste hemel, toch zullen onze zonden op Hem rusten.
Halleluja! Halleluja! Halleluja! Christus de Heer.
Heilig kind van de hoogste hemel, halleluja, Christus de Heer.

Profeten voorspelden Zijn komst, Kind van het wonder, engelen hebben Zijn lof gezongen.
Hoor de engelen de aarde vullen met muziek, God is gekomen in vrede en liefde.
Halleluja! Halleluja! Halleluja, Christus de Heer.
Hoor de engelen de aarde vullen met muziek, Alleluia, Christus de Heer.

Halleluja! Halleluja! Halleluja, Christus de Heer.
Hoor de engelen de aarde vullen met muziek, Halleluja, Christus de Heer.
Halleluja! Halleluja! Halleluja, Christus de Heer.
Hoor ze de aarde vullen met muziek,
Halleluja! Halleluja! Halleluja, Christus de Heer.
Hij is de Heer! Hij is de Heer! Christus is de Heer!
© Double Sound 2018 - Design: Ad Bijl in coörporation with A4joomla