TitelGeen wieg voor een Koning
HerkomstLive opnamen - Kerkdienst Rijsoord 2012
TekstGeen wieg voor een Koning, een kribbe alleen,
geen plaats in een woning voor het Kindeke klein.
De sterren zij straalden, verspreidden hun pracht,
toen Jezus zou komen in donkere nacht.

De os en de ezel hebt Gij wel gehoord,
toch heeft het Uw vrede en rust niet gestoord.
Wij bidden U Jezus, doe stralen het licht
en houdt onze ogen naar U toegericht.

Gij zijt onze Koning, die komt met Uw macht,
uw dienst wordt op aarde in zwakheid volbracht.
O kies toch Uw woning met spoed in ons hart
en schenk ons uw liefde in blijdschap en smart.
GenreGospel - Nederlandstalig
TempoLangzaam
CategorieKerst
BeschrijvingOud Nederlands kerstlied met pianobegeleiding
VertalingNiet van toepassing
© Double Sound 2018 - Design: Ad Bijl in coörporation with A4joomla