TitelHark the herald
HerkomstLive opnamen - Kerkdienst Gorinchem 2015
TekstThe sun went down like any other day
But unaware, the world just slept away
It was a silent night for many,
some heard but didn't care
But to those who had been waiting,
the noise was everywhere

Hark! the herald angels sing:
"Glory, glory to the newborn King!"
Hark! the herald angels sing:
"Glory to the newborn King!
Glory to the newborn King!"

The melody was carried by the wind:
"No need to fear; peace and goodwill to men!"
It echoed off the mountains
and filled the valleys low;
a good news celebration for all the world to know

Hark! the herald angels sing:
"Glory, glory to the newborn King!"
Hark! the herald angels sing:
"Glory to the newborn King!
Glory to the newborn King!"

Angels sing, "Glory, glory to the King! Glory, glory!"
Spread the joy across the land
Christ is born in Bethlehem
Angels sing, "Glory, glory to the King! Glory, glory!"
Come and worship and adore;
He will reign for evermore!
GenreGospel - Engelstalig
TempoSnel
CategorieKerst
BeschrijvingKrachtig lied - Eer aan de nieuw geboren Koning
VertalingDe zon ging onder als op elke andere dag.
Maar onbewust viel de wereld gewoon weer in slaap.
Het was een stille nacht voor velen,
sommigen hoorden iets maar trokken zich er niets van aan.
Maar voor degenen die hadden gewacht,
was het geluid overal.

Luister! hoor de engelen als herauten zingen:
"Glorie en eer aan de pasgeboren Koning!"
Luister! hoor de engelen als herauten zingen:
"Glorie voor de pasgeboren Koning!
Glorie aan de pasgeboren Koning!"

De melodie werd gedragen door de wind:
"Niet nodig om te vrezen, vrede en genade voor de hele mensheid!"
Het klonk als een echo in de bergen en vulde de lage valleien;
Het goede nieuws voor de hele wereld.

Luister! hoor de engelen als herauten zingen:
"Glorie en eer aan de pasgeboren Koning!"
Luister! hoor de engelen als herauten zingen:
"Glorie voor de pasgeboren Koning!
Glorie aan de pasgeboren Koning!"

Engelen zingen: "Glorie, glorie voor de Koning! Glorie, glorie!"
Verspreid de vreugde over het land.
Christus wordt geboren in Bethlehem
Engelen zingen: "Glorie, glorie voor de Koning! Glorie, glorie!"
Kom breng lof en aanbid;
Hij zal voor altijd heersen!
© Double Sound 2018 - Design: Ad Bijl in coörporation with A4joomla