TitelLenten Meditation
HerkomstConcert Double Sound 2009
TekstDames:
Jesus Christ my Savior, lived for me and died.
Source of my salvation, yet was crucified

Heren:
Peace that knows no measure, this by faith I see
Love that knows no ending, Jesus died for me

Refrein:
Lord we renew, our commitment, these forty nights and days and
Lord by your grace, help us change our sinfull ways.

Hear me now Lord Jesus, I will never stray
I will never wander, hear me as I pray
Free me now from darkness. Cleance me now from sin
Pardon my transgressions. Make me pure within

Refrein:
Lord we renew, our commitment, these forty nights and days and
Lord by your grace, help us change our sinfull ways.
Amen, amen, amen!!!
GenreGospel - Engelstalig
TempoGedragen
CategoriePasen / 40-dagen tijd
BeschrijvingGedragen lied met mooie rustige begeleiding
VertalingJezus Christus mijn verlosser, Hij leefde en is gestorven voor mij.
Bron van mijn heil, en toch gekruisigd.
Vrede die geen grenzen kent, dit zag ik door geloof.
Liefde die geen einde kent, Jezus stierf voor mij!

Heer, we vernieuwen het verbond met U in deze 40-dagen tijd.
Heer, toon uw genade en help ons onze zondige wegen te verlaten.

Jezus Christus mijn verlosser. (enz)

Hoor mij Here Jezus, ik wil niet meer dwalen
Ik wil niet meer zwerven, hoor mij als ik bid:
Bevrijdt mij van de duisternis. Was mij schoon van zonden.
Vergeef mij mijn overtredingen. Maak mij echt van binnen.

Jezus Christus mijn verlosser. (enz)

Amen, amen, amen!!!
© Double Sound 2018 - Design: Ad Bijl in coörporation with A4joomla