TitelMary did you know
HerkomstLive opnamen - Kerkdienst Gorinchem 2015
TekstMary did you know, that your baby boy
Would one day walk on water?
Mary did you know, that your baby boy
Would save our sons and daughters?
Did you know, that your baby boy
Has come to make you new?
This Child that you delivered,
Will soon deliver you!

Mary did you know, that your baby boy
Will give sight to the blind man?
Mary did you know, that your baby boy
Would calm a storm with His hand?
Did you know, that your baby boy
Has walked where angels trod
And when you kiss your little baby,
You've kissed the face of God?
Mary did you know?

The blind will see, the deaf will hear,
The dead will live again,
The lame will leap, the dumb will speak
Praises of the Lamb?
Mary did you know?

Mary did you know, that your baby boy
Is Lord of all creation?
Mary did you know, that your baby boy
Will one day rule the nations?

Did you know, that your baby boy
Was Heaven's perfect Lamb?
And this sleeping Child you're holding
Is the Great I AM!
M: Mary did you know? V: Mary did you know?
M: Mary did you know? V: Mary did you know?
M: Mary did you know? Allen: this is the Son of God.
GenreGospel - Engelstalig
TempoLangzaam
CategorieKerst
BeschrijvingLied gericht aan Maria - Weet dat je kind de Zoon van God is!
VertalingMaria wist je dat jouw baby eens op het water gaat lopen?
Maria wist je dat jouw baby onze zonen en dochters gaat redden?
Wist je dat jouw baby is gekomen om nieuw te geven?
Dat dit kind dat je hebt gebaard, jou zal dienen?

Maria wist je dat jouw baby de blinde man weer zicht zal geven?
Maria wist je dat jouw baby een storm met Zijn hand zal gaan leten liggen?
Maria wist je dat jouw baby gaat wandelen waar eens engelen liepen?
En als je jouw kleine baby kust, dat je het gezicht van God hebt gekust?
Maria wist je dat allemaal?

De blinden zullen zien, de doven zullen horen, de doden zullen opstaan,
De kreupelen zullen springen, de stomme zal weer spreken
Lof van het Lam! Maria wist je dat allemaal?

Maria wist je dat jouw baby de Heer is van heel de schepping?
Maria wist je dat jouw baby eens heel de wereld zal regeren?

Wist je dat jouw baby het perfecte lam is is uit de hemel?
En dit slapende kind dat je vasthoudt de grote IK BEN DIE IK BEN is!
M: Maria wist je dat allemaal? Hij is namelijk de Zoon van God.
© Double Sound 2018 - Design: Ad Bijl in coörporation with A4joomla