TitelPraise His name
HerkomstLive opnamen - Jubileumdienst 2010 - De Wijnstok
TekstPraise His name and see it happen.
Let the pow'r of God become alive in your life.
Just praise the Lord. Just praise the Lord.
Sing halleluja, halleluja!
Praise His name and see it happen.
Peace and joy will reign as you consider His love.
Just praise the Lord. Just praise the Lord.
Sing halleluja, halleluja!

God is light, praising Him can unlock ev'ry door,
it's a key to release the night.
Let your heart celebrate evermore.
And give thanks to His wonderful name.
Let your voice resound. On this holy battleground.
The battle's His. You've done your part.
If He be glorified in your heart.

Sing halleluja, halleluja.
Sing halleluja, halleluja,
Halleluja!!

GenreGospel - Engelstalig
TempoSnel
CategorieAlgemeen
BeschrijvingKrachtig lied waarin de kracht van de Heer geprezen wordt
VertalingLoof zijn naam en zie het gebeuren.
Laat de kracht van God levend worden in je leven.
Prijs de Heer nu maar. Prijs de Heer nu maar.
Zing halleluja, halleluja!
Loof zijn naam en zie het gebeuren.
Vrede en vreugde zullen regeren als je Zijn liefde beschouwt.
Prijs de Heer nu maar. Prijs de Heer nu maar.
Zing halleluja, halleluja!

God is licht, prijs dat God elke deur kan ontgrendelen,
het is een sleutel om je van de nacht te verlossen.
Laat je hart eeuwig feest vieren en dank zijn prachtige naam.
Laat je stem weerklinken op dit heilige slagveld.
De strijd is van Hem. Jij hebt je deel gedaan,
als Hij verheerlijkt wordt in uw hart.

Zing halleluja, halleluja.
Zing halleluja, halleluja,
Halleluja !!
© Double Sound 2018 - Design: Ad Bijl in coörporation with A4joomla