TitelPsalm of devotion
HerkomstLive opnamen - Kerkdienst 2019 - Petrakerk - Rotterdam
TekstLord, You have searched me, Father You know me,
Your Spirit knows when I rest or rise.
My ev'ry care is known, I never walk alone,
I cannot wander from Your eyes.

SA: Where can I hide from Your Spirit
TB: Where can I hide from Your Spirit
SA: I am surrounded by Your boundless grace.
TB: Where can I go?
SA: If I ride the wings of dawn,
SATB: You are my Morning Song.
I rest secure in Your Embrace.

Refrein:
You are my Maker. You are Creator.
You spoke the Word and there was life!
You are my maker, my Keeper and Sustainer.
I am Your design formed by Your love divine.
Lord, I am Yours and You are mine.

Lord, You created me in my mother's womb,
You knit me with infinite care.
In such amazing ways, you crafted me for praise.
You gave me love and life to share.

Come, now, and search me, Lord, I surrender all.
Come, and speak to me Your perfect Word of love.
Look deep within my heart and let the healing start,
Raise me to higher things above!

Refrein
GenreGospel - Engelstalig
TempoGedragen
CategorieAlgemeen
BeschrijvingRustig maar ook krachtig lied over de Schepper en de mens als Zijn creatie
VertalingHeer, U heeft naar mij gezocht. Vader U kent mij,
Uw Geest weet wanneer ik rust of opsta.
Al mijn zorgen zijn bij U bekend, ik wandel nooit alleen,
Ik kan niet ontsnappen aan uw oog.

SA: Waar zou ik me kunnen verbergen voor uw Geest
TB: Waar zou ik me kunnen verbergen voor uw Geest!
SA: Ik ben omringd door Uw grenzeloze genade.
TB: Waar zal ik zonder U gaan?
SA: Als ik zweef op de vleugels van de dageraad,
SATB: U bent mijn lied in de morgen.
Ik rust veilig in Uw armen.

Refrein:
U heeft mij gemaakt. U bent de Schepper.
U sprak het Woord en er was leven!
U heeft mij gemaakt, U ondersteund en bewaakt mij.
Ik ben Uw schepping gevormd door Uw goddelijke liefde.
Heer, ik van U en U bent van mij.

Heer, U schiep mij in mijn moeders schoot,
U formeerde mij met oneindige zorg.
Op een geweldige manier gemaakt,
bestemd om u te loven en te prijzen.
U gaf me liefde en leven om te delen.

Kom nu, en doorzoek mij, Here, ik geef alles over.
Kom en spreek tot mij Uw perfecte woorden van liefde.
Kijk diep in mijn hart en laat de genezing beginnen,
Verhef me naar de hogere dingen hierboven!

Refrein
© Double Sound 2018 - Design: Ad Bijl in coörporation with A4joomla