TitelWeve got the spirit
HerkomstConcert Double Sound 2009
TekstWe've got the spirit in our hearts, the spirit in our souls
And now the holy spirit is in control
We've got the spirit in our hearts, the spirit in our souls
And now the holy spirit is in control

We've got the spirit in our hearts, the spirit in our souls
And now the holy spirit is in control
And God is gonna bless like never before
when we live in the spirit of the Holy Lord.

We hear the gospel and we believe.
Oeoe who receive, with a spirit of hope and a spirit of love
And it comes from a kingdom that is high above.
Now all God's children got the spirit in our hearts, the spirit in our souls
And now the holy spirit is in control
And God is gonna bless like never before
when we live in the spirit of the Holy Lord.

Now when we're filled the spirit we cannot hide.
All the power and love we hold inside
God is calling us now and there's no doubt
When the spirit comes in, He will send us out
He will send us out with the spirit in our hearts, the spirit in our souls
And now the holy spirit is in control
And God is gonna bless like never before
when we live in the spirit of the Holy Lord.

We've got to pray in the spirit, wait on the spirit, sing and shout and praise in the spirit
Go with the spirit when the spirit says go, that all the world will know
That we've got the spirit in our hearts, the spirit in our souls
And now the holy spirit is in control
And God is gonna bless like never before, when we live in the spirit
and go in the spirit of the Lord the holy Lord.
GenreGospel - Engelstalig
TempoSnel
CategorieAlgemeen
BeschrijvingA capella gezongen lied
VertalingWe hebben de Geest van God in onze harten, de Geest in onze ziel.
Nu heeft de Heilige Geest de controle.
We hebben de Geest van God in onze harten, de Geest in onze ziel.
En nu heeft de Heilige Geest de controle.

We hebben de Geest van God in onze harten, de Geest in onze ziel.
Nu heeft de Heilige Geest de controle.
En God zal als nooit tevoren zegenen,
wanneer we leven in zijn Geest.

We horen het en geloven het evangelie.
Hij die ontvangt, met een geest van hoop en een geest van liefde.
Het komt uit een hoog verheven koninkrijk.
Nu hebben alle kinderen van God de geest in hun hart en ziel.
En nu heeft de heilige geest de controle
En God zal als nooit tevoren zegenen
wanneer we leven in de geest van de Heilige Heer.

Nu, wanneer we vervuld zijn met de geest, kunnen we ons niet verbergen.
Alle kracht en liefde die we ontvangen hebben.
God roept ons nu en er bestaat geen twijfel over.
Wanneer de Geest in ons komt, zal Hij ons er op uit sturen.
Hij zal ons uitzenden met de Geest in onze hartenen onze zielen.
Nu heeft de heilige geest de controle.
En God zal als nooit tevoren zegenen.
Wanneer we leven in de geest van de Heilige Heer.

We moeten bidden in de Geest, wachten op de Geest, het uitzingen en prijzen in de Geest.
Ga met de Geest op weg wanneer de Geest je zegt te gaan, dat de hele wereld het zal weten.
Dat we de Geest in onze harten en ziel hebben.
Nu heeft de heilige geest de controle.
En God zal zegenen als nooit tevoren, wanneer we in de Geest leven.
Ga in de Geest van de Heer, de heilige Heer.
© Double Sound 2018 - Design: Ad Bijl in coörporation with A4joomla